WYKONALIŚMY JUŻ: 54439 napraw
+48 535 915 915
infolinia: dni robocze 8.00-16.00

Rozwi─ůzania
dla Biznesu

Proponujemy Państwu abonentowe usługi w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz napraw, modernizacji i konserwacji sprzętu komputerowego a także sieci komputerowych.

Kontakt telefoniczny: 535 915 915

Skup si─Ö na docelowej dzia┼éalno┼Ťci Twojej firmy
a nam powierz outsourcing informatyczny.

Porozmawiajmy

Outsourcing IT

Czym jest outsourcing informatyczny?

Outsourcing jest nowoczesn─? strategi─? zarz─?dzania, która polega na oddaniu na zewn─?trz (partnerowi zewn─?trznemu - outsourcerowi) zada?? nie zwi─?zanych bezpo??rednio z podstawow─? dzia??alno??ci─? firmy. Dzi─?ki temu firma mo??e skupi─? swoje zasoby i ??rodki finansowe na tych obszarach stanowi─?cych podstaw─? jej dzia??a??, w których osi─?ga przewag─? konkurencyjn─?.

Firma fixeo swoj─? ofert─? kieruje przede wszystkim do przedsi─?biorstw. Sta??e ??ledzenie ??wiatowych trendów i standardów w zakresie techniki komputerowej i wykorzystanie ich w naszej dzia??alno??ci pozwala nam zaspokaja─? nawet nietypowe wymogi i potrzeby klientów. Intensywne kszta??cenie kadry technicznej ma na celu prowadzenie serwisu na wysokim poziomie. Szczegó??owa analiza potrzeb klienta i d??ugotrwa??e planowanie dzia??a??, przy pe??nej wspó??pracy z przysz??ym u??ytkownikiem gwarantuj─?, efektywne zastosowanie coraz bardziej skomplikowanej technologii informatycznej.

Oferujemy klientom identyfikacj─? potrzeb informatycznych na podstawie przeprowadzonej analizy procesów biznesowych wewn─?trz firmy. W??a??ciwe okre??lenie indywidualnych potrzeb klienta powala na zbudowanie strategii rozwoju infrastruktury informatycznej, spe??niaj─?cej oczekiwania klienta.

Fixeo oferuje cz─???ciowy, jak i kompleksowy outsourcing informatyczny, polegaj─?cy na serwisie wybranych elementów infrastruktury IT klienta, jak i na ca??o??ciowej obs??udze outsourcingowej.

Na czym polega outsourcing informatyczny?

 • czuwaniu nad prawid??owym i bezusterkowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej,
 • doradztwie eksploatacyjnym,
 • usuwaniu awarii ??rodowiska systemowego,
 • bie??─?cym serwisie sprz─?tu i oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
 • szkoleniu informatycznym pracowników wg potrzeb,
 • wspomaganiu wdra??ania nowych programów wg potrzeb,
 • wspó??pracy z autorami oprogramowania aplikacyjnego i reprezentowanie wobec nich interesów Zleceniodawcy.

Outsourcing zapewnia:

 • obni??enie kosztów takich jak ZUS, szkolenia, urlopy, chorobowe,
 • korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów z ró??nych dziedzin,
 • zapewnienie ci─?g??o??ci w monitorowaniu pracy systemów informatycznych,
 • zwi─?kszenie efektywno??ci sprz─?tu i ludzi,
 • zastosowanie i korzystanie z nowoczesnych rozwi─?za?? i technologii,
  Outsourcing nale??y obecnie do najefektywniejszych rozwi─?za?? wspomagaj─?cych zarz─?dzanie przedsi─?biorstwem. Pozwala na szybsz─? modernizacj─?, reorganizacj─? i optymalizacj─? procesów biznesowych, jak równie?? zmian─? ca??ej kultury organizacyjnej.

Nadruki na koszulce - nakoszulce.pl

Chcia┼éby┼Ť w┼éasn─ů koszulk─Ö z w┼éasnym projektem, a mo┼╝e chcia┼éby┼Ť by┼Ťmy go dla Ciebie stworzyli? Zapraszamy na nasz nowy serwis gdzie znajdziesz wiele ciekawych projektów na koszulki.

Pracuj jako opiekunka osób starszych. Oferty pracy, ciekawe artyku┼éy, informacje na temat pracy opiekunki oraz opieki domowej w Niemczech.

rental, wynajem odzie┼╝y roboczej, serwis odzie┼╝y roboczej, odzie┼╝ robocza, odzie┼╝ ochronna, Rental odzie┼╝y, Wynajem i serwis odzie┼╝y, Serwis odzie┼╝y roboczej, Rental odzie┼╝y roboczej, Wynajem i serwis odzie┼╝y roboczej, Pranie odzie┼╝y roboczej

Szukasz profesjonalnej firmy wykonuj─ůcej nadruki na odzie┼╝y?

Z wieloletnim do┼Ťwiadczeniem? Potrzebujesz szybko wykona─ç nadruki na koszulce albo nadruki na koszulkach? Jest wiele firma na rynku ale te licz─ůce to z pewno┼Ťci─ů ma┼éy odsetek. Polecamy wam serwis nadrukiodziez.pl gdzie mo┼╝esz zwr├│ci─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do naszych przedstawicieli i zam├│wi─çodpowiedni─ů ilo┼Ť─ç koszulek. Posiadamy koszuli najlepszych producent├│w na ┼Ťwiecie min.: Fruit Of The Loom, Gildan i wiele innych

Koszulki z nadrukiem.

Nadruk na odzie┼╝y?

koszulki z nadrukiem t-shirt z twoim nadrukiem, wykonanie sitodruk, perfekcyjna jako┼Ť─ç, niezawodna technologia.